Loading the content...
Navigation
Account

Woda, obecna nie tylko na ziemi ale i poza nią, jest esencją istnienia życia oraz źródłem wszystkich jego form, które z inspiracji Stwórcy wykreowane zostały. Jest informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między Duchem i ożywioną materią. Jak dotychczas, jej fenomen jest poza zdominowaną przez materię, ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona informacyjnym medium kreacji, istnienia, ewolucji i destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje na ziemi" Water, present in the environment that we call the World, is the essence of the existence of life and the source of all its forms that were inspired by the Creator. It is an informational bridge between the visible and invisible world, between Spirit and living matter. That's why it is a phenomenon beyond human perception and understanding. In my opinion, water is a living and intelligent entity, that creates an energetic environment through which we perceive the effects of creation, existence, evolution and termination of living matter. It is also possible, that water is present outside the closed Earth environment, playing a similar role. Alpol THE PHENOMENON OF WATER
Woda, obecna nie tylko na ziemi ale i poza nią, jest esencją istnienia życia oraz źródłem wszystkich jego form, które z inspiracji Stwórcy wykreowane zostały. Jest informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między Duchem i ożywioną materią. Jak dotychczas, jej fenomen jest poza zdominowaną przez materię, ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona informacyjnym medium kreacji, istnienia, ewolucji i destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje na ziemi" Woda obecna w środowisku Ziemi, jest esencją istnienia życia i źródłem wszystkich jego form, jakie z inspiracji Stwórcy zostały wykreowane. Jest ona informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między Duchem i ożywioną materią. Jak dotychczas, jej fenomen jest poza zdominowaną przez materię, ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona informacyjnym medium kreacji, istnienia, ewolucji i destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje na Ziemi. Al Paul - Sanum Per Aquam Association International FENOMEN WODY
Back to top